T-DAY 2018 / 03.05. / Praha

Osobní údaje
Vzdělání
Motivace účasti na konferenci
Zájem o případnou dopravu

Máš zájem o dopravu do Prahy dne ?

Svou registrací berete na vědomí, že:

Máte právo na přístup k osobním údajům, můžete nás požádat o vysvětlení a případně odstranění vzniklého stavu, zejména provedením opravy, doplnění či likvidací údajů a máte další práva uvedená v § 11,12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dále se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.